FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/04/2008

Samboegendom genom arv

Min sambo har avlidit och jag har begärt bodelning. Vad gäller med hans ärvda möbler (under tiden som vi var sambo) som INTE är enskild egendom. Ingår de i mitt bohag eller ej? I Sambolagen läser jag såhär: 4§ I samboegendomen ingår inte 1. egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 2. egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och 4. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Lawline svarar

Hej, För att egendom skall utgöra samboegendom skall den bestå av bostad eller bohag och vara förvärvad för gemensam användning (Sambolagen 3 §). Vid en bokstavlig tolkning av Sambolagen, skall ärvda möbler där inte arvlåtaren genom testamente sagt att möblerna skall vara mottagarens enskilda, ingå i det gemensamma bohaget och därmed i samboegendomen. I förarbetena till lagen står det dock; bestämmelserna skall inte tolkas så att egendom som erhållits i gåva, på grund av testamente eller i arv utan föreskrift om att egendom skall vara enskild, normalt anses ha förvärvats för gemensam användning (prop. 2002/03:80 s. 47). Det står även i en tidigare proposition att man mer sällan kan hävda att egendom som erhållits genom arv har förvärvats för gemensamt begagnande (prop. 1986/87:1 s. 105). Eftersom den i normalfallet inte skall anses vara förvärvad för gemensam användning utgör den heller inte samboegendom. Sambor ärver inte varandra och om det inte finns något testamente där dessa möbler tillskrivs dig, borde de inte ingå i den samboegendom som är föremål för bodelning. Med vänliga hälsningar,
Anna AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”