FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/05/2008

Ingår CSN skuld i bodelning?

Studieskuld I äktenskapet bestämde vi gemensamt att finansiera mina studier med hjälp av studielån. Nu har vi begärt äktenskapsskillnad och jag undrar om jag är helt fel ute när jag anser att vi skall dela på den skuld som jag/vi skaffat innan aktenskapet upphör?

Lawline svarar

Hej! Som huvudregel skall studieskulden tas med vid bodelning som en skuld, vilken dras från den gemensamma egendomen, se 11:2 Äktenskapsbalken. Det normala förfarandet är att hälftendelning sker av de båda makarnas giftorättsgods (dvs den egendom som inte utgör makes enskilda egendom), vilket på grund av din skuld kommer innebära att din make får ut en mindre del i bodelningen. Enda möjligheten för din make är jämkning om den rådande bodelningen skulle te sig oskälig. Denna möjlighet till jämkning ges endast den maken som är den ”rikare” av de båda mätt i mängden giftorättsgods som vardera make har. Jämkning torde endast bli aktuellt vid kortvariga äktenskap där det skulle vara oskäligt med en hälftendelning. Således skall din CSN skuld tas med i bodelningen och endast om din make är den rikare parten, mätt i giftorättsgods, kan en eventuell jämkning ske. Om ert äktenskap varat mer än 5 år torde jämkning vara utesluten och även vid kortare äktenskap är det relativt ovanligt. Aktuell lagtext i form av äktenskapsbalken finner du http://www.lagen.nu/1987:230. Hoppas du är nöjd med svaret! Återkom gärna vid övriga frågor! Hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000