FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/05/2008

Är sambolagen tillämplig på utländsk medborgare?

SVENSK LAG OCH ICKE SVENSKAR – SAMBOLAGEN BAKGRUND: Person A, Svensk meborgare, köper 1999-06-04 ett hus i Sverige. Person B, vid denna tid Lettisk medborgare, erhåller sitt uppehållstillstånd 1999-07-15, och blir samma dag sambo med person A i Sverige. Person A och B har inte varit sambo innan 1999-07-15. FRÅGA: Går det att hävda att Sambolagen inte är tillämplig, med avseende på huset, då detta anskaffades då person B inte var ett rättssubjekt i Sveirge, dvs gäller Svensk lag för personer som icke har upphållstillstånd eller Svenskt medborgarskap?

Lawline svarar

Hej, Att person B inte var svensk medborgare då huset införskaffades spelar ingen roll. Det finns ingen avgränsning i sambolagen (2003:376) till att den endast omfattar svenska medborgare. Dessutom är även utländska medborgare rättssubjekt i Sverige enligt den svenska civilrätten. Mitt svar är alltså att Ditt resonemang troligen inte skulle vinna framgång på de grunder som Du gör gällande. Även om sambolagen alltså är tillämplig är det inte säkert att huset utgör så kallad samboegendom. Eftersom person A köpte huset innan samlevnaden är det troligen inte frågan om egendom förvärvad för gemensam användning, se 3 § sambolagen och propositionen 1986/87:1 s. 257. Sambolagen hittar Du http://lagen.nu/2003:376 Vänligen
Carl Johan FahlanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000