FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/05/2008

Är sönderklippt testamente giltigt?

Testator upprättade ett gemensamt testamente med sin fru 1985. Sedan dess har tillgångarna vuxit till 20 milj kr. Efter att frun avled 2004 (testatorn avled 2007) hittades i testatorns arbetsrum ett testamente med mittdelen, 3-4 cm bortklippt. Övre delen slutar med orden "vid den sist avlidnes frånfälle skall den egendom som återstår fördelas på följande sätt:" Nedre delen börjar med namnen på 3 av 7 laga arvingar. I testatorns arbetsrum hittades även kopia på artikel som skrivits efter hustruns död: Hur man upprättar testamente. Han hade även lånat en bok om stiftelser 9 mån före sin död samt talat med sin bankman om planer på att upprätta en stiftelse. Han har aldrig gett uttryck för hur han vill fördela sina tillgångar efter sin död. De tre nämnda personena bor på hans födelsegård, som han bidragit med pengar till för reparationer mm och han har skänkt penningbidrag till personernas barn. De tre uppräknade personerna anser sig därför ha rätt till arvet. Är testamentet giltigt?

Lawline svarar

Hej. Till att börja med måste ett testamente upprättas enligt reglerna i 10 kap Ärvdabalken (http://www.lagen.nu/1958:637). Att så inte har skett antyds inte. Frågan blir då om det faktum att en del av ett testamente är bortklippt kan föranleda att det inte blir giltigt. I 10 kap 5 § ges att en av formerna för att återkalla ett testamente är att förstöra detsamma. Att klippa testamentet i flera delar kan utgöra ett sådant förstörande. För att ett testamente skall anses återkallat, krävs att det är utfärdaren som också återkallar det. Om testamentet istället ar klippts i flera delar av någon annan kan det inte anses återkallat, men då uppstår istället ett problem med dess tolkning. Visserligen skall en tolkning ske i enlighet med testators vilja. Testators avsikt kan dock inte utifrån artiklar och böcker funna hos testator tolkas fram. Sammanfattningsvis konstateras att testamentet antagligen inte är giltigt. Att en bok om stiftelser har lånats kan inte anses innebära att det var testators vilja att bilda en sådan efter sin död. Med vänliga hälsningar
Micael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”