FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/04/2008

Bodelning och skulder

Hej! Min fru vill skiljas från mig och vill att vi gör en bodelning. Jag undrar vad som måste ingå i en sådan? Vi har ett hus som vi skall sälja, vi äger 50% var, vi har lån som vi står för hälften var. Vi har tre barn över 18-år var av två har ett år kvar på gymnasium och vi anser självklart att vi delar kostanderna för dem, vår äldsta dotter skall flytta och försörjer sig själv. Min fru har för två årsedan avslutat en högskoleurbildning till lärare och har tjänst. Hon har studielån från denna utbildning. Jag driver enskild firma på heltid. Vi sparar några hundra i traditionell pensionsförsäkring och vi har en bil som är värd ca 30 000kr. Behöver våra pensioner tas med i bodelning? På firmans konto har jag pengar för upplupen skatt och moms men firman har ingen annan fast egendom än dator o skrivare. Vi har vardera varsit lönekonto och de pengarna delar vi lika. Min hustru satte upp en kalkyl där hon satte upp en kolumn var för tillgångar och skulder. I tillgångar satte hon upp huset, bilen, pensionsförsäkring och firmans konto, på skulder satte hon huslån, sina studieskulder och på mig huslån samt upplupen skatt. Behöver hennes studieskulder, mina skatte skulder och våra pensioner igå i en bodelning? Mvh Thomas

Lawline svarar

Hej, När äktenskapet upplöses skall bodelning ske, enligt 9 kap 1 § ÄktB, som huvudregel. Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes, se 9 kap 2 § ÄktB. Först skall respektive make/maka räkna ut hur mycket giftorättsgods och enskild egendom man har (se 11 kap 1 § ÄktB). Innan man adderar giftorättsgodset skall maka/make vidare dra av de egna skulderna från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB. Således skall dina skatteskulder och din frus studieskulder på var sida dras av här. Därefter skall allt som är giftorättsgods adderas och delas lika (se 11 kap 3 § ÄktB). Har ni lika mycket giftorättsgods (dvs. ni äger allt gemensamt) så delar ni först 50/50, drar av skulder och lägger ihop och sedan delar ni igen 50/50. Som du förstår kan en maka med mycket skulder vinna på detta förfarande. Det finns dock en skevdelningsregel i 12 kap 1 § ÄktB som kan leda till jämkning i oskäliga situationer. Vad gäller er pension, är det lite olika beroende på vilken typ av pension ni har. Detta regleras i 10 kap 3 § ÄktB. Pensioner som kommer direkt från arbetsgivaren eller från försäkring som arbetsgivaren har tecknat och som tillhör den typen som inte är överlåtningsbar skall inte ingå i bodelningen. Däremot är huvudregeln att pensioner typ egna pensionsförsäkringar eller individuellt pensionssparande skall ingå vid äktenskapsskillnad. Dessa pensioner är sådana som är avdragsgilla i deklarationen och beskattas när de betalas ut. Däremot kan det finnas undantag från detta om de ekonomiska förhållandena mellan makarna eller omständigheterna i övrigt gör att det är oskäligt att pensionerna skall ingå. Ni kan läsa i ÄktB: http://www.lagen.nu/1987:230 Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”