FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/05/2008

Äktenskapsförords giltighet

om en norsk man och en svensk kvinna gifter sig när de bor i Sverige och senare flyttar till Norge - skall ett äktenskapsförord då skrivas i Sverige eller i Norge?

Lawline svarar

Med tanke på frågans formulering antar jag att äktenskapsförordets giltighet är det väsentliga. Frågan regleras i Förordning om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmyndarskap, vilken berör de nordiska länderna och även benämns NÄF. Enl. 4 § är ett äktenskapsförord giltigt till formen i hela Norden så länge makarna vid ingåendet var medborgare i ett nordiskt land och tog hemvist i ett nordiskt land. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000