FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/05/2008

Överförmyndarspärrat konto

Hej. Min son är 8 år och ska få 228.000 kr i kompensation, efter att han blivit medicinskt felbehandlad. Personskaderegleringen vill att jag ska öppna ett konto till min son. Detta konto ska enligt dem vara övermyndig- spärrat. Jag undrar om det finns lag på att jag som förmyndare inte själv kan förvalta min son pengar?

Lawline svarar

Hej! I 13 kap 1 § föräldrabalken (FB) stadgas att föräldrar till en omyndig som huvudregel ska bestämma hur tillgångarna som därmed står under deras förvaltning ska användas eller placeras. I 13 kap 2 § FB finns dock en bestämmelse som säger att vissa särskilda regler ska gälla, om värdet på den omyndiges tillgångar har kommit att överstiga åtta gånger gällande basbelopp. De bestämmelser som i detta fall blir gällande återfinns i 13 kap 3-7 §§. I dessa paragrafer stadgas bl.a. att föräldrarna ska inge en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren. Vidare uppställs vissa krav på överförmyndarens samtycke till vissa placeringar av den omyndiges tillgångar. I Ditt fall tycks det dock inte finnas anledning att kräva att Din sons pengar placeras på ett överförmyndarspärrat konto. Då basbeloppet för år 2008 är ca 41 000 kr, kommer inte Din sons 228 000 kr att överstiga åtta gånger basbeloppet (då 8 * 41 000 är 328 000 kr). En överförmyndare kan förvisso kopplas in om det finns motstridiga intressen mellan föräldern och barnet, vilket det dock inte finns något som tyder på i Din fråga. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000