FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/03/2008

Basbeloppsregeln

Hej jag förstår inte hur det här med basbelopp fungerar vid arv. kommer det endast på fråga om den avlidne utöver kvarlåtenskapen hade enskild egendom? ex. om en man dör genom förs bodelning. kvinnans och mannens gemensamma giftorättsgods uppgår till 400' (skulder borträknade) detta innebär att hans kvarlåten skap är 200'. hur gör jag då om paret hade 4 gemensamma barn och mannen hade ytterligare ett från tidigare äktenskap men inga enskilda egendommar? behöver jag då applicera basbeloppsregeln? eller ärver kvinnan ½ av kvarlåtenskapen och särkullsbarnet den andra ½?

Lawline svarar

Hej! Basbeloppsregeln fungerar så här. Om mannen dör först så går basbeloppsregeln in om kvinnans tilldelade del av det gemensamma giftorättsgodset efter bodelning tillsammans med hennes enskilda egendom inte uppgår till fyra gånger basbeloppet. Make/maka är alltså vid ett dödsfall tillförsäkrad minst detta belopp om tillgångar finns. Beloppet utgör idag drygt 160 000kr. I ditt fall kommer regeln inte att behöva tillämpas då kvinnan redan genom bodelningen erhåller 200 000kr, vilket alltså överstiger 160 000kr. Finns det inget testamente så kommer mannens del efter bodelning, dvs. 200 000kr att tillfalla dennes bröstarvingar. Kvarlåtenskapen delas således i 5 delar. Särkullbarnet erhåller sin arvslott vid faderns dödsfall om denne inte avstår sin lott till förmån för den efterlevande makan och då får sin del när sedan kvinnan avlider. De gemensamma barnens arvslotter tillfaller däremot automatiskt deras moder. De erhåller sitt arv först när båda föräldrarna gått bort. 4/5 av kvarlåtenskapen kommer följaktligen att tillfalla makan vid mannens bortgång. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen
Therese JanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?