FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/05/2008

Måste man skriva på ett faderskapserkännande?

måste man skriva på faderskapserkännande?

Lawline svarar

Hej! Hur det formellt skall gå till vid ett faderskapserkännande varierar beroende på omständigheterna före eller vid barnets födelse. I föräldrabalkens (FB) första kapitel har faderskapet och moderskapet till barn reglerats. Se http://lagen.nu/1949:381. Om modern är gift, är huvudregeln att mannen i äktenskapet skall anses vara far till barnet, se 1:1 FB. Detta gäller dock inte om något av undantaget uppfylls i 1:2 FB. Är det så att föräldrarna till barnet inte är gifta så kan faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom, se 1:3 FB. Vad gäller bekräftelse av faderskap skall det ske skriftligen med två vittnen närvarande, se 1:4 FB, samt godkännas av socialnämnden och mamman till barnet. Att faderskapet fastställs genom dom innebär att rätten, efter en genetisk undersökning, förklarar en man vara far. Rätten kan också fastställa faderskapet, om det är klarlagt att han har haft samlag med barnets mamma, att konstgjord befruktning skett utanför moderns kropp med hans spermier, eller med hänsyn till alla andra omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av honom. Se 1:5 FB. Om faderskapet fastställs på nu beskrivna sätt, behövs inget skriftligt faderskapserkännande. Med vänliga hälsningar
Ani BabakhanlooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000