FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/05/2008

Testamente "full äganderätt"

vad menas med: meningen i ett testamente, med full äganderätt all den avlidnes kvarlåtenskap

Lawline svarar

Hej! Innehåller ett testamente formuleringen att den överlevande maken ska erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt och finns det inte i testamentet i övrigt något förordnande om efterarv (sk. sekundosuccession), gäller att kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken helt och hållet övergår till den överlevande maken och blir dennes egendom. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?