FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/05/2008

Boutredningsman

Hur gör man om man är fler än en dödsbodelägare och dessa ej kan komma överens om att utse bouppteckningsman och ordna ett regelrätt arvsskifte? Hur bör jag som enskild dödsbodelägare i sådant fall agera? (dödsboets tillgångar är i aktuellt fall mycket ringa)

Lawline svarar

Hej, En dödsbodelägare kan alltid vända sig till tingsrätten och begära att en boutredningsman utses för dödsboet. Detta följer av ärvdabalken 19 kap 1 § ( http://www.lagen.nu/1958:637#K19 ). Dödsbodelägaren behöver inte uppge något skäl för sin begäran. Man skall dock komma ihåg, särskilt när dödsboets värde är lågt, att boutredningsmannens arvode kommer att tas från dödsboets tillgångar. Det innebär att det sannolikt blir mindre tillgångar att fördela mellan dödsbodelägarna än om dessa själva hade skött arbetet. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000