FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/10/2008

Underhållsskyldig när barnet gift sig?

Hej! Jag har en dotter som fyllt 18 år och bor hemma tills hon gått ut gymnasiet våren 2009.Jag har ju försörjningsplikt så länge hon går i gymnasiet, men min fråga är: Är jag fortsatt försörjningspliktig för henne om hon skulle gifta sig?

Lawline svarar

Tack för din fråga! Föräldrabalkens 7 kapitel 1 § (se http://lagen.nu/1949:381) säger att underhållskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år eller senast när barnet fyller 21 år om barnet går i grund- eller gymnasieskola fram till dess. Det innebär alltså att om din dotter gifter sig innan hon slutar sin gymnasieutbildning är du underhållsskyldig för henne fram tills att hon tar studenten. Man tar givetvis hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar. Om din dotter gifter sig har hennes make en försörjningsplikt gentemot henne (liksom hon mot honom), se 6 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken (se http://lagen.nu/1987:230) och det innebär i så fall att din underhållsskyldighet först aktiveras om hennes make inte förmår försörja henne. Det här har kammarrätten i Göteborg slagit fast i ett mål från år 2006, alltså att föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn även om de gifter sig om maken inte förmår försörja den underåriga. Kan maken försörja din dotter bör de hänsynstagande man gör enligt föräldrabalkens 7 kapitel 1 § medföra att du inte också är underhållsskyldig för henne. Jag hoppas jag kunde bringa klarhet i din fråga! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000