FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/03/2008

Bodelning

Hej! Jag och min man köpte ett hus tillsammans år 2004. Min man fick en 80% äganderätt och jag själv 20% eftersom en del av pengarna kom från säljande av en villa som han ägde. Vid köptillfället var vi inte gifta utan gifte oss ett år senare dvs 2005. Jag undrar nu hur villan skulle delas om vi skilde oss idag? Vi har inget äktenskapsförord. Mvh Undrande

Lawline svarar

Hej! Äganderätten till villan påverkas inte av att ni gifte er. Din man äger fortfarande 80 % och du 20 %. Vid äktenskapsskillnad är grundregeln att allt giftorättsgods ska delas lika oavsett vem som äger detta. Med giftorättsgods avses all egendom som inte, genom till exempel äktenskapsförord, har gjorts till enskild egendom. Utgångspunkten är alltså att ni ska dela villan lika om det inte finns annan egendom att jämna ut med. Emellertid betraktas er äktenskap som kortvarigt om ni skiljer er idag. Det finns då en särskild jämkningsregel för korta äktenskap som avviker från regeln om likadelning. Exakt hur fördelningen kan tänkas bli kan inte sägas utan påverkas av flera faktorer utöver äktenskapets längd. Exempel på sådana faktorer är hur olika rika ni är, vad det är för egendom och om ni var sambor innan äktenskapet och i så fall hur länge ni var sambor. Med hänsyn till att det gäller er gemensamma bostad bör en uppdelning som ligger mycket nära likadelning vara aktuell. Reglerna om att var make har sina tillgångar och svarar för sina skulder så länge äktenskapet består finns i äktenskapsbalken 1 kap 3 §, regler om likadelning i 11 kap och reglerna om att i vissa fall dela ojämnt i 12 kap 1 §. Lagtexten är till viss del ganska krångligt skriven. Äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 . Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”