FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/05/2008

Är arvet giftorättsgods eller enskild egendom?

Min pappa och hans syster fick en sommarstuga som gåva av deras föräldrar. Efter att sommarstugan sålts, gick systern bort. Hon var ogift och hade inga barn. Pappa ärvde henne. Nu har min pappa gått bort. Han var omgift och jag särkullbarn. Jag ärver hans andel (kapital) som enskild egendom. Ärver jag även hans arv från systern som enskild gåva eller räknas det som giftorättsgods?

Lawline svarar

Hej! Det som Er far ärvde efter sin syster blir hans egendom och ingår i hans kvarlåtenskap. Vid hans bortgång skall denna fördelas mellan hans arvingar. Om jag har förstått Er rätt så skrev han även ett testamente i vilket arvet till Er skulle räknas som Er enskilda egendom. Annars räknas det ju per automatik som giftorättsgods ( jfr Äktenskapsbalken 7:1 och 7:2 4 p, se http://www.lagen.nu/1987:230#K6 ). Eftersom arvet från systern ingår i kvarlåtenskapen efter Er far utgör även detta enskild egendom. Vänligen,
Rådgivare