FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/03/2008

Arvsfördelning

Andreas är ensamstående när han avlider. Hans hustru Maria dog för ca ett år sedan. När Andreas dör efterlämnar han den tidigare avlidna dottern Evas man Johan och deras båda barn Cecilia och Martin. Vid Andreas död uppgår hans egendom till 98 000. Några skulder har han inte. Begravningen kostar 18 000. Fördela kvarlåtenskapen! Blir situationen annorlunda om det framkommer att Andreas har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till föreningen Småfåglarnas vänner?

Lawline svarar

Hej! Delfråga A: I svaret utgår jag från att dottern Eva är parets gemensamma barn. Vi kan börja med att konstatera att när Maria dog tillföll hela hennes kvarlåtenskap maken Andreas med fri förfoganderätt i enlighet med 3:1 Ärvdabalken (som du hittar http://lagen.nu/1958:637). Dottern Eva har alltså ännu inte fått ut sitt arv efter modern. Andreas kvarlåtenskap innefattar således även Marias kvarlåtenskap och denna ska nu fördelas. Eftersom Eva är den enda bröstarvingen blir fördelningen enkel; hon ska ärva allt efter båda föräldrarna, det vill säga hela kvarlåtenskapen på 98000-18000. Då även Eva är avliden blir det hennes barn Cecilia och Martin som får dela på hennes arv och får således 40000 kr var. Evas make Johan har inte arvsberättigad i detta fall. Delfråga B: Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin så kallade laglott. Denna utgörs av hälften av den arvslott som bröstarvingen enligt lag har rätt till (se 7:1 Ärvdabalken http://lagen.nu/1958:637#K7). Andrea kan således inte göra dottern Eva helt arvslös. Vidare utgör ju en del av Andreas kvarlåtenskap Evas arv efter sin mor och inte heller denna del har han rätt att genom testmente bestämma över då det är egendom som ska tillfalla Marias arvingar, dvs Eva. För att Evas barn ska kunna få ut moderns laglott måste de dock påkalla jämkning av testamentet enligt 7:3 Ärvdabalken. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000