FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/04/2008

Bevittnande av testamente

Jag har fått en kopia av min fars testamente för godkännande inför bouppteckning. Det består av två blad, testamentet som undertecknats av min far på ett blad och signaturerna av dem som bevittnat på ett annat blad. Bör jag godkänna detta, är det inte ett formfel, hur vet jag att det som bevittnats är min fars signatur?

Lawline svarar

Hej. I Ärvdabalkens 10 kap finns bestämmelser om testamentes form och föreskrifter för dess upprättande (se http://www.lagen.nu/1958:637). Det faktum att vittnena bestyrkt ett testamente på annan sida eller t.ex. ett kuvert innehållande testamentet utgör inte i sig ett formfel. Vad som däremot är ett problem är just din fråga, om det är klart att vittnena bestyrkt just det testamentet. Den som hävdar ett giltigt testamente finns har bevisbördan för detta påstående. Det innebär att, vanligtvis, testamentstagaren skall bevisa att bevittnandet har skett av det aktuella testamentet. Normalt används en vittnesmening med angivande av datum, yrke med mera. En sådan mening utgör dock inte klart bevis men en stark indikation. Svaret till dig måste helt enkelt bli att om du tror att testamentet inte är bevittnat och inte är nöjd med vad som i det sägs skall du inte godkänna det, och istället klandra det. Då kommer den som hävdar att testamentet gäller istället bli tvungen att visa att det är det aktuella testamentet som har bevittnats. Hur svårt det är att visa beror hur det är utformat och omöjligt att uttala sig om utan att ha sett testamentet. Om du däremot är nöjd med vad som sägs och du tror att det är tillkommet på rätt sätt kan du absolut godkänna testamentet. Med vänliga hälsningar
Micael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000