FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/10/2008

Effekterna av arvsavstående till styvförälders förmån

Hej ! Min man och hans syster skrev på ett arvsavstående efter sin mor till förmån för deras styvfar 1996 . Hon var omgift och fick en son med deras styvfar. nu anser deras halvbror att han ärver sin far och att dom inte har någon rätt att få ut sitt arv efter deras mor. Är det riktigt ?

Lawline svarar

Hej! Svaret på din fråga utgår från ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Din man och hans syster har gjort ett arvsavstående vilket regleras enligt 3:e kapitlet i ÄB. Enligt 3:1 ÄB skall om arvlåtaren var gift den efterlevande maken ärva. Denna efterlevande makens företrädesrätt gäller enbart gentemot makarnas gemensamma barn, dvs. om den frånlidne har barn från tidigare förhållanden så har de rätt att ärva vid frånfället och behöver inte invänta sin arvsrätt såsom gemensamma barn måste. Denna regel kan dock modifieras såtillvida att särkullbarn kan avstå sin arvsrätt från sin döde förälder till förmån för den efterlevande maken. Detta avstående innebär inte att man helt och hållet avstår sin rätt till arv utan endast att man skjuter upp arvet tills även den efterlevande maken dör, se 3:9 ÄB. Något man ofta gör för att inte försätta den efterlevande i prekära ekonomiska situationer etc. Ett arvsavstående till styvförälders förmån enligt 3:9 ÄB innebär vid den efterlevandes död att arvet skall fördelas enligt vad som sägs i 3:2 ÄB. Enligt stadgandet följer att de 3 barn som är bröstarvingar, dvs din man, hans syster samt deras halvbror, efter sin mor ärver hälften av styvfaderns (faderns) tillgångar som arv efter deras mor. Detta innebär att din man och hans syster skall ha 1/6 var av den totala egendomen som deras styvfar ägde vid sin död. Hoppas du är nöjd med svaret! Vänliga hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000