FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/04/2008

Bodelningsavtal och fastställelse av skuld

Jag ligger i skilsmässa och vi har skrivit ett bodelningskontrakt som är signerat och bevittnat av två vittnen samt av min man och mig. I detta kontrakt står det att min man, skall betala mig en skuld som är på en bil som han sålde och detta belopp skulle ha betalats mig senast den 31/12-2007..

Jag har inte fått pengarna och han har sagt att jag inga pengar får heller.

Nu till min fråga, hur gör jag för att driva in mina pengar som han är skyldig?

Finns det något som jag kan göra eller är pengarna onåbara för mig?

Vi har ett kontrakt, men vad gör det om han inte betalar?

Hur giltiga är egenskrivna kontrakt och hur pass rättsligt giltiga är dom?

Lawline svarar

Hej!Ett ”egenskrivet” kontrakt är juridiskt lika bindande som ett skuldebrev från en bank, eller muntliga överenskommelser. Men en skuld är ju dock betydligt lättare att bevisa om den finns nedskriven, och underskriven av parterna.

För att få hjälp med att få din skuld betald kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten. Du fyller i en ansökan och tänk då på att ansöka om både betalningsföreläggande och verkställighet. Verkställighet betyder att myndigheten då driver in skulden åt dig. Om du glömmer det sistnämnda så går det dock att ansöka om detta separat i efterhand, men hela förfarandet tar då längre tid.

När du ansökt om detta hos Kronofogdemyndigheten så skickar de ett betalningsföreläggande till din före detta. Detta innebär att han får ett betalningskrav med uppmaning om att betala skulden inom viss tid. Om han inte betalar och inte har motsatt sig (bestridit) ditt krav, kan myndigheten ”verkställa” föreläggandet genom att exempelvis utmäta hans egendom.

Om din före detta motsätter sig kravet (genom att till exempel påstå att skulden inte existerar, eller att han redan betalt) så kommer Kronofogdemyndigheten fråga dig om du vill att ärendet skall skickas till tingsrätten för vidare förhandling.

Det du då bör tänka på är att det (om det blir en förhandling) är att det kommer att uppstå vissa kostnader för förhandling i rätten. Om du vill fortsätta för en fastställelse av skulden skall du därför yrka på att rättegångskostnaderna skall betalas av din före detta (som då blir ”svaranden”). Du skall även tänka på att rättegångskostnaderna i de flesta fall får betalas av den som ”förlorar” målet.

Vidare skall du även tala om (åberopa) vilken bevisning du har för att skulden existerar. I ditt fall blir det då det underskrivna kontraktet, och eventuellt de två vittnena som skrev under. Om rätten sen fastställer skulden, så driver Kronofogdemyndigheten in din skuld på samma sätt som ovan.För blanketter och praktiska råd om hur du går tillväga finns hjälp utförligt beskrivet www.kronofogden.se/villfabetaltMed vänlig hälsning

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000