FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/04/2008

Eget hushåll för omyndig

Jag vill köpa en bostadsrätt till min 16-åriga dotter. Går det enligt lagen eller måste jag stå för kontraktet? Får hon bo där själv i så fall?

Lawline svarar

Hej! I föräldrabalken finns regler rörande omyndiga personers äganderätt. I 9kap 4§ Föräldrabalken http://www.lagen.nu/1949:381 sägs det att en omyndig person får äga egendom som den omyndige fått i gåva med förbehåll att den omyndige själv ska få råda över egendomen. Detta betyder att du kan köpa och ge bort en bostadsrätt till din dotter samt att hon får bo där själv. I samma lag 9 kap 2a§ säger lagen att en omyndig person får ha ett eget hushåll och ingå avtal som krävs för att driva det egna hushållet. Hälsningar
Rådgivare