FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/08/2008

Giftorättsgods

Hej ! MIn fru köpte en bostadsrätt ett år före vi skiljde oss, där hon står som ägare men jag står på halva lånet. Jag bor kvar i huset.(inga barn) Har jag rätt till halva den vid bodelning.

Lawline svarar

Hej, Finns det inget äktenskapsförord upprättat mellan makarna, någon gåva, arv eller testamente som tagits emot under förutsättning att mottagandet varit villkorat i form av att det mottagna skall vara endera makens enskilda egendom, är all egendom giftorättsgods. Detta stadgas 1-2§§ i Kap7 Äktenskapsbalken, vilken du finner https://lagen.nu/1987:230. Att egendom är giftorättsgods påverkar ej äganderätten under äktenskapet, dock innebär det att det finns ett latent anspråk på hälften av egendomen vid ett framtida upplösande av äktenskapet. Under förutsättning att bostadsrätten faller inom ramen för giftorättsgods, kommer även den att ingå i en framtida bodelning i vilken makarna fördelar egendomen till hälften dem emellan. Med vänlig hälsning,
John HerrmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000