FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/05/2006

Bodelning pga dödsfall - kan skulder krävas efteråt?

Hur lång tid efter ett dödsfall kan någon komma och indriva en skuld som ingen visste fanns vid bouppteckningen, eller senare vid arvsskiftet?

Lawline svarar

Hej! Frågan kan besvaras på två olika sätt beroende på hur förfarandet vid bodelningen gick till. 1. Om en kallelse på okända borgenärer ägde rum innan bodelningen kan en okänd borgenär, som inte anmälde sin fordran inom den föreskrivna tiden, inte kräva att skulden skall betalas till honom. (se L. om kallalse på okända borgenärer 6 §) En sådan ansökan skall då ha gjorts hos Kronofogdemyndigheten enl 4 §. 2. Om en kallelse inte har skett får 21 kap i ÄB tillämpas. Här stadgas i 21 kap 4 § att en dödsbodelägare kan bli skyldig att betala tillbaka till dödsboet vad han erhållit vid bodelning eller arvsskifte, som skett innan den dödes och dödsboets skulder har betalts. Som yttersta gräns torde preskriptionslagens bestämmelser bli tillämpliga. I 2 § stadgas att en fordran preskriberas efter tio år (i konsumentfall 3 år), om inte en preskriptionsavbrytande åtgärd skett enl 5 §. Lycka till! Mvh
Fredrik JorstadiusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000