FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/05/2008

Äktenskapsskillnad utomlands giltig i Sverige?

Hej, Jag skulle vilja veta om en dom om aktenskapsskillnad i ett annat land ar giltig aven i Sverige samt hur man gar till vaga med eventuell registrering. I det har fallet ror det sig om aktenskapsskillnad i icke-EU land. tack pa forhand

Lawline svarar

Hej Äktenskapsskillnader är som regel giltiga i Sverige även om de inte företagits här. Det krav som ställs är att det ska finnas en skälig anledning till att äktenskapet upplöstes i det andra landet, som till exempel att den ena parten är medborgare där eller att paret har hemvist utomlands. För att registera, eller snarare bekräftelse på, att äktenskapsskillnaden ska gälla även i Sverige bör ni vända er till Svea Hovrätt som är den instans som prövar dessa frågor. Hovrätten kommer då göra en prövning baserad på det krav som nämndes ovan för att se om äktenskapsskillnaden skall gälla här i riket eller inte. Detta framgår av kapitel 3, 7-8 §§ i Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. För att läsa dessa regler själv klicka http://lagen.nu/1904:26_s.1 Med vänliga hälsningar,
Marcus GlimbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000