FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/08/2008

Bodelningshjälp och kostnader.

Hej! Har fått svar på min fråga angående bodelning och funderar lite på hur jag ska gå tillväga nu. Hur begär jag bodelning och vad kostar det. Är väl egentligen behov av juridisk hjälp men e rädd att jag bara får stå kvar med en massa skulder eftersom det är kostsamt. Hur vet jag att det lönar sig med juridisk hjälp? Och vem ska jag i sådanafall kontakta.

Lawline svarar

Hej! Under ett äktenskap ska makarna efter förmåga bidra ekonomiskt till familjens behov och ofta har man då mer eller mindre gemensam ekonomi, 6 kap 1 § Äktenskapsbalken. Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230 . När äktenskapet upplöses är det inte bara samlevnaden utan även den ekonomiska gemenskapen som upphör. I princip ska alla makarnas tillgångar - efter avräkning för skulderna delas lika. Uppdelningen av egendomen sker vid en bodelning. Denna ska dokumenteras skriftligt och båda makarna ska skriva under den, 9 kap 1 § ÄktB. Denna ska sedan skickas in till tingsrätten för registrering. Makarna kan göra bodelningen själva eller anlita jurist. Om man inte kommer överens kan någon av dem begära hos tingsrätten att en bodelningsförrättare utses, 17 kap 1 § ÄktB. Denne bestämmer då hur boet ska delas mellan makarna. Är man inte nöjd med bodelningsförrättarens delning kan man klaga hos tingsrätten. Kläder och saker för personligt bruk behöver inte ingå i delningen, inte heller egendom som någon av makarna fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord. Resten utgör makarnas giftorättsgods och är det som ska fördelas. Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om det är en bodelning till följd av ett dödsfall, den dag dödsfallet inträffade, 9 kap 2 § ÄktB. En registrering av en bodelning kostar 275 kr hur mycket en bodelningsförrättare kostar kan jag tyvärr inte säga på rak hand men hör av dig till din tingsrätt så kan de specificera den kostnaden och hjälpa dig med de praktiska detaljerna. Domstolsverkets hemsida har mycket bra information om bodelning och dess konsekvenser som du kan titta närmare på http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____766.aspx Med vänlig hälsning,
Malin MalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000