FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/03/2008

Återvinning

Min 90-åriga mormor har nyligen gett bort alla sina tillgångar (ca 25-30 miljoner) till en av mina kusiner. Både min mamma och kusinens mamma lever och är mormors enda barn. Finns det någon möjlighet att återvinna tillgångarna nu eller vid ett framtida arvsskifte eller är de förlorade.

Lawline svarar

Bröstarvingar har rätt till hälften av kvarlåtandeskapen vilket utgör deras laglott (7:1 Ärvdabalken). Detta hindrar dock inte arvlåtaren från att i sin livstid göra slut på sin egendom; utgångspunkten är också att hon fritt kan förfoga över sin egendom i livstiden. Om arvlåtaren gett en gåva som till syftet är att likställa med testamente, kan gåvan dock jämkas precis som ett testamente (7:4 1 st ÄB). Med gåvor som skall likställas med testamente avses dels gåvor där givaren väntar döden inom jämförelsevis kort tid, dels gåvor där givaren kan beräkna att till sin död få ha nyttan av den bortgivna egendomen. I det senare fallet spelar gåvotidpunkten i förhållande till dödsfallet mindre roll (Se Walin I, s. 185 f., SvJT 1972, s. 130 ff och Grauers , s. 137). Jämkningen går till på det sättet att gåvan fiktivt läggs till kvarlåtenskapen varefter man räknar fram laglotten. Räcker inte kvarlåtenskapen för att täcka laglottskravet (vilket den ju här inte kommer att göra), skall gåvotagaren återbära så stor del av gåvan att det täcker laglotten (hälften av pengarna som sedan skall delas mellan din mamma och hennes syster). Med Vänlig Hälsning
Simon CarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?