FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/02/2008

Gåva till maka

Hej. Jag står f n som ensamägare till en villa. Jag vill nu skriva över hälften av fastigheten på min hustru. Hur ska jag gå tillväga med ansökan om lagfart, upprättande av gåvohandling mm?

Lawline svarar

Vid gåva av fast egendom gäller samma regler som vid köp av fast egendom (4 kap 29 § Jordabalken) Ett gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt måste vara skriftligt och undertecknas av både givaren och gåvotagaren. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet (4 kap 1 § Jordabalken). För att lagfart ska kunna sökas med stöd av gåvobrevet måste givaren och gåvotagarens underskrifter styrkas av två vittnen (20 kap 7 § Jordabalken) För att en gåva mellan makar ska bli skyddad sakrättsligt, dvs gentemot givarens borgenärer och för att kunna söka lagfart, krävs att gåvan registreras. För denna registrering krävs att makarna ansöker om registrering av gåvobrevet hos Tingsrätten (se 16 kapitlet i Äktenskapsbalken). Jordabalken hittar du http://lagen.nu/1970:994 och Äktenskapsbalken http://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning
Johanna BergstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”