FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/03/2008

Faderskapsbekräftelse

Hej. Min nu döde far skrev på ett faderskapserkännande på 30-talet. Där står att han är "möjlig" far till barnet. Han har betalat underhåll under 18 år. Är det möjligt att be om DNA test för att få veta om kvinnan är barn till vår far? Var vänder man sig i så fall, och vad skulle det kosta? Vem ska bevisa att hon är barn till min far? Hon eller vi syskon?

Lawline svarar

Enligt Föräldrabalken 3 kap 1§ kan man väcka talan om hävande av faderskap som fastställts genom bekräftelse. Dock saknas det lagregler om vem som skall anses ha talerätt beträffande detta. Men man har med stöd av rättsfall och doktrin påpekat att 3 kap 1 § kan tillämpas analogt, dvs att mannen som bekäftat faderskapet samt barnet har talerätt vid hävande. Eventuellt kan mannens arvingar om mannen avlider under processen också anses ha talerätt genom att fullfölja sin fars talan. Annars föreligger det ingen sådan talerätt för arvingarna så länge mannen efter barnets födelse har bekräftat att barnet är hans, såsom det har skett i ert fall. Barnet dvs kvinnan i ert fall har dock kvar sin talerätt. En sådan talan får väckas vid en tingsrätt i den ort där barnet har sin hemvist. Visas det senare att den som har lämnat bekräftelsen inte är barnets far kommer faderskapet därmed att upphävas. Med vänlig hälsning
Roya BaniardalanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000