Är föreningsrätten lagfäst?

2006-03-23 i Föreningar
FRÅGA
Finns det något lagrum för föreningsrätten? I fråga om man blir diskriminerad för att man är med i en grupp som t.ex. heter "Fria minkarna".
SVAR

Friheten att ingå i och driva olika föreningar är grundlagsfäst i regeringsformen (RF 2 kap 1 § 1 st. 5 p). Föreningsfriheten är dock en s.k. relativ fri- och rättighet och kan således inskränkas genom lag eller, efter bemyndigande i lag, annan författning. Genom att Sverige tillträtt Europakonventionen [angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna] skyddas föreningsfriheten dessutom genom artikel 11 i konventionen. Enligt både konventionstexten och RF får vissa inskränkningar göra, t.ex. med hänsyn till nationell säkerhet. Dessa bestämmelser gäller dock endast gentemot ”det allmänna” och alltså inte privatpersoner emellan. Arbetsrättsligt intar fackföreningar dock en särställning. Därigenom är det t.ex. i fråga om lön förbjudet att särbehandla en person för dennes fackliga tillhörighet. Någon diskrimineringslag som därutöver direkt förbjuder särbehandling enbart p.g.a. av medlemskap i en viss förening finns heller inte, varför något reellt rättsligt förbud inte existerar.Vänligen

Joel Laack
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97441)