FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/02/2008

Arv av bl.a företag till särkullbarn?

Hej vår pappa har gått bort, nu undrar jag vad vi har rätt till han ägde ett företag vem blir ägare på det nu? + allt annat som han ägde? Han var om gift sedan 1,5 år tillbaka och bodde i hennes hus och hon har barn men dom har inga gemensama barn vi är 3 särkullebarn alltsa pappa har 3 söner

Lawline svarar

Hej! Om det inte finns något skrivet testamente gäller den legala arvsordningen. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv när föräldern dör. Efterlevande make har i den situationen endast rätt till ett värde motsvarande 4 basbelopp men då ingår hennes egen andel av giftorättsgods och enskild egendom, 3:1 ÄB, En bouppteckning ska göras där den avlidens egendom tas upp, se kap. 20 ÄB. Finns inget äktenskapsförord eller andra föreskrifter är all egendom giftorättsgods vilket innebär att din pappas fru har rätt till halva värdet av din pappas egendom. Varje makes tillgångar och skulder fastställs var för sig innan det delas upp på dem. Ingen skillnad görs för din pappas företag. Om det rör sig om aktier är det värdet av dessa som beräknas men om det rör sig om enskild firma är det de tillgångar som ingick i verksamheten som man beräknar värdet på, kap.10-11 ÄktB. Ärvdabalken, ÄB, kan du hitta http://www.lagen.nu/1958:637 Äktenskapsbalken, ÄktB, kan du hitta http://www.lagen.nu/1987:230#K10P3 Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?