FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/06/2008

Testamente i flera led

Min avlidne mor har testamenterat pengar till min bror1 som nu avlidit, Enligt min mors testamente ska hans arvspengar delas mellan mig och en annan bror. Bror1 har testamenterat allt till mig. Gäller min brors testamente över min mors? Eller ska jag dela min bror1s arv med min andre bror? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Din mor testamenterade sin egendom till bror1 med friförfogande rätt. (jämför 12 kap Ärvdabalken) Detta betyder att han senare inte kan testamentera bort hennes del enbart till dig i strid med hennes testamente. Din bror har rätt till hälften av den andel som utgjorde er moders arv, av den förste broderns egendom. T e x: Er mor testamenterade 100 000 till er bror. Denna summa utgjorde då en femtedel av er brors totala egendom (om han hade 400 000 innan). När han sedan dör har således du och din bror tillsammans rätt till en femtedel av hans totala egendom vid dödsfallet. Ni ska då ha ut en tiondel var. Om bror1 ägde 1000 000 när han dog har ni således rätt till 100 000 var, detta belopp får bror1 ej testamentera bort. Resten kan han enligt huvudregeln testamentera bort. Observeras ska dock det faktum att en eventuell maka/sambo alltid har viss arvsrätt enligt prisbasbeloppsregeln i 3 kap 1 § ÄrvB och 18 § Sambolagen. Eventuella bröstarvingar har rätt att få ut sin laglott enligt 7 kap ÄrvB. Ärvdabalken hittar du http://lagen.nu/1958:637 och sambolagen http://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning,
Malin MalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000