Ansöka om ensam vårdnad

2006-06-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hur går man till väga när man ansöker om ensam vårdnad?
SVAR
Hej!

Om båda föräldrarna är överens kan man vända sig till socialtjänstens familjerättsenhet i hemkommunen och få hjälp att skriva ett avtal att endast den ena föräldern ska ha ensam vårdnad.
Är föräldrarna inte överens kan den ene föräldern vända sig till tingsrätten och yrka att den gemensamma vårdnaden ska upplösas och att han/hon ska tillerkännas ensam vårdnad om barnet.
Detta gör man genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där barnet bor. Du kan hitta mer information på Domstolsverkets hemsida, se http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____769.aspx
Där kan du även hitta blanketten ”Ansökan om stämning”, se http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx
Tingsrätten kommer då att i en dom fastställa vem som ska ha ensam vårdnad om barnet. Om båda föräldrarna yrkar ensam vårdnad för egen del måste tingsrätten bestämma att en av dem ska få ensam vårdnad. Om någon av föräldrarna yrkar att tingsrätten ska döma på så sätt att den gemensamma vårdnaden ska bestå kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad mot den andras vilja.
Huvudregeln är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad. Endast i undantagsfall ska en förälder kunna tilldömas ensam vårdnad. Dessa undantag är t.ex. om konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. En förälder kan också få ensam vårdnad om barnet om den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare. En förälder kan bedömas som olämplig om det t.ex. finns risk för att han eller hon ska kidnappa barnet, om han/hon har svåra alkohol/narkotikaproblem, är svårt psykiskt sjuk, misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp.

Med vänlig hälsning
Kristine Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3095)
2018-04-19 Får jag som vårdnadshavare åka bort med barnet utan att prata om det med den andra vårdnadshavaren?
2018-04-18 Vad är skillnaden mellan ett samboavtal och ett testamente?
2018-04-17 Avtal om vårdnad
2018-04-16 Vilka regler gäller för bodelningsförrättaren?

Alla besvarade frågor (53088)