FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/01/2008

Särkullbarns arvsrätt

Hej, Min far gifte om sig med en ny kvinna för några år sedan, då min far har ganska så mycket mark och fastigheter så har han i jämförelse med kvinnan i detta fall mycket mera saker av värde eller hur man nu ska beskriva det. Min fråga är blir hon automatisk 50% ägare till allt som han hade med sig in i äktenskapet? Och om han avlider hur ser arvrätten ut?

Lawline svarar

Hej! Den egendom som parterna har med sig in i äktenskapet blir som huvudregel giftorättsgods. Motsatsen till giftorättsgods är enskild egendom och detta är egendom som någon fått i gåva, arv eller genom testamente med villkoret om att egendomen skall vara personens enskilda egendom. Egendom kan även bli enskild egendom genom äktenskapsförord. Skillnaden mellan dessa är att giftorättsgods ingår i en bodelning medan enskild egendom inte gör det. Att egendom är giftorättsgods innebär inte att din fars nya fru är ägare till 50 % av hans egendom men vid en eventuell skilsmässa så skall parternas giftorättsgods läggas samman och delas lika emellan dem, så kallad bodelning. Detta innebär precis som du var inne på att om din far har mer egendom så kommer hans fru då att erhålla en del av hans egendom. Som gifta har man således ett anspråk på 50 % av den sammanlagda egendom som är giftorättsgods. Om bodelning sker under makarnas livstid så finns det dock en undantagsregel ifall äktenskapet varit kortvarigt och den ena parten gick in i äktenskapet med mycket mer giftorättgods än den andra. Har äktenskapet varit långvarigt, brukar räknas cirka 5 år, så skall denna s.k skevdelningsregel dock inte kunna användas. Dessutom skall den som regel inte heller användas då giftorättsegendomen till största delen består av gemensam bostad. Annars innebär regeln att man efter 1 års äktenskap (även samboende inräknas) delar på 20 % av parternas giftorättsgods och efter 2 år 40 % osv. Vid dödsfall så tillfaller som huvudregel den dödes kvarlåtenskap dennes maka/make. Men då du i detta fall är särkullbarn så har du rätt att få ut din arvslott vid din fars bortgång. Arvslotten är kvarlåtenskapen delad på antalet barn din far har. Men vad som är viktigt att komma ihåg är att kvarlåtenskapen är den delen som tillfaller din far efter bodelningen. En bodelning som jag beskrev ovan sker alltså även vid en makes bortgång. Du får alltså dela på 50 % av makarnas giftorättsgods och din fars eventuella enskilda egendom med eventuella syskon, om du inte väljer att avstå från rätten till arv till förmån för hans nya fru. Du skulle i så fall få ut din del vid hennes bortgång, vilken då kan vara både större och mindre. Följande bygger dock på att det inte finns något testamente. Finns det ett testamente till förmån för hans fru eller någon annan så har du istället rätt att påkalla jämkning av testamentet och få ut din laglott. Laglotten har du alltid rätt till och den är hälften av arvslotten. Jag hoppas att du är nöjd med svaret. Vänliga hälsningar
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000