FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/02/2008

Tolkning av testamente

Hej! A och B är gifta med 2 gemensamma barn. A har dessutom ett särkullbarn. Hur skall jag tolka följande text i A:s testamente: "Vid mitt frånfälle skall först mina barn erhålla sin laglott." Innebär detta att både särkullbarnet och de gemensamma barnen får ut sin laglott vid A:s frånfälle? Normalt får ju gemensamma barn ut sitt arv först efter den efterlevande förälderns död.

Lawline svarar

Precis som du påpekar så får normalt gemensamma barn ut sin laglott och övrigt arv efter kvarlevande förälderns bortgång, detta hindrar dock inte att man i testamente anger att även gemensamma barn ska få ut sin laglott redan vid den första förälderns bortgång. Frågan är dock om det är detta A har avsett. I 11 kap. Ärvdabalken, som du hittar http://lagen.nu/1958:637 , står om tolkning av testamenten. Enligt 11:1 ska testamentet ges den tolkning som må antagas överensstämma med testatorns vilja. I andra stycket sägs att testamentet ska verkställas trots att det genom felskrivning eller annat misstag fått annat innehåll än vad testatorn avsett, om den rätta avsikten kan utrönas. Av ordalydelsen såsom du har beskrivit den, kan inte utläsas annat än att A har önskat att ALLA tre barnen ska utfå sin laglott vid dennes bortgång. Denna tydliga ordalydelse torde bara kunna rubbas om det klart kan visas att A bara avsåg att det var dennes särkullbarn som skulle utfå sin laglott och att ordalydelsen i testamentet är ett skrivfel. Med vänliga hälsningar
Daniel PrawitzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000