FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/02/2008

Ska min makes syskon godkänna testamentet?

Min man har avlidit vi har inga barn men ett inbördes testamente där det står att den som överlever den andre skall med full förfoganderätt erhålla den avlidnes kvaråtenskap. Min man har två syskon jag har inga syskon skall min mans syskon godkänna testamente?

Lawline svarar

Reglerna om delgivning och klander av testamente finns i 14 kap. Ärvdabalken som du hittar http://lagen.nu/1958:637. I 14:4 sägs att testamente ska delges arvinge. Det behövs dock inte om arvingen har godkänt testamentet. Om din makes syskon skulle ha godkänt testamentet skulle detta alltså ha skett innan din makes bortgång. Vad som gäller nu är att testamentet ska delges hans syskon och dessa har då, om de anser att testamentet är ogiltigt, rätt att klandra detta enligt 14:5 inom sex månader efter att de erhöll del av testamentet. Med vänliga hälsningar
Daniel PrawitzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?