FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/01/2008

6:2 Föräldrabalken

Hejsan Jag funderar på under vilka förhållande 6 kap 2§ är menad att gälla. Gäller den förhållandet förälder-förälder-barn eller kan den gälla föräldrar-barn-och en tredje part t.ex kommunen dvs kan kommunen använda den paragrafen som grund för att frånsäga sig ansvaret för barnets säkerhet i vissa sammanhang med hänvisning till att det enligt förädlrabalken är föräldraansvar? MVH Anna

Lawline svarar

Denna paragraf handlar i stort om vem som har vårdnaden om ett barn och vad denna vårdnad innebär. Det man kan säga om denna väldigt övergripande bestämmelse är att allt ansvar för ett barns uppväxt inte kan läggas uiteslutande på vårdnadshavaren. I mångt och mycket handlar det om ett samarbete mellan samhället och föräldrarna. Vissa områden, som till exempel att se till att barnet har ett bra hem och får mat, ankommer i första hand på föräldrarna medan själva skolgången och utbildning i första hand ankommer på kommunen. Ett direkt svar på er fråga bör alltså vara att det beror på vilken situation det handlar om. Det bör dock nämnas att kommunen aldrig fullständigt kan avsäga sig ansvaret med en hänvisning till föräldraansvaret. Om föräldrarna brister skall enligt lag socialen gå in och se till att barnet får den vård denna behöver ändå, kommunen har alltså en form av sekundärt ansvar i förhållande till vårdnadshavaren. Hoppas detta svaret kan hjälpa er och vill ni ha svar på något mer konkret inom samma område är det bara att återkomma. Med vänliga hälsingar,
Marcus GlimbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000