FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/01/2008

Inbördes testamente, särkullbarn

Min styvfar och min mor har ett innbördes testamente med kvarlåtenskapen till den efterlevande. Maken avlider. Laglotten (i testamentet) fördelades mellan 3 gemensamma barn, 1 särkullebarn på makens sida och 2 särkullebarn på hustruns. med önskemål att de gemensamma barnen tilldelas dubbla andelar. Vi två, hustruns särkullebarn borde normalt inte ärva nu! Nu hävdar gemensamma barnen att hela kvarlåten-skapen efter framtida makans död även ska fördelas enl. ovan och att vi två inte ärver av laglotten nu?

Lawline svarar

Hej! Ni som särkullbarn har ingen rätt att ärva av er styvfar om det inte är hans vilja enligt testamentet. Er styvfars bröstarvingar har en lagstadgad rätt till sina laglotter, dvs. hälften av arvslotterna ( = hälften av kvarlåtenskapen delat på de fyra barnen, se 7 kap 1 § ÄB). Testatorns vilja och avsikt är det viktigaste när man skall tolka ett testamente. Som jag förstår det har er styvfar och mor testamenterat allt utom laglotterna till varandra. I så fall blir det ju så att de gemensamma barnen får dubbla andelar, eftersom de har rätt till dels laglotten ur sin fars kvarlåtenskap, dels sin mors. Med ett sådant resonemang skulle det betyda att ni inte har rätt att få ut era laglotter förrän er mor avlidit. Eftersom ni inte har någon laglott i arvet efter er styvfar kan jag inte se det som att kvarlåtenskapen efter honom skulle delas på alla sex barn. Att de gemensamma barnen hävdar att hela kvarlåtenskapen skall delas efter framtida makans död beror på att de gemensamma barnens arv går till deras mor med fri förfoganderätt. Tekniskt sett får de alltså inte ut arvet efter sin far förrän deras mor har avlidit. Särkullbarnet på er styvfars sida kan välja om han/hon vill ha ut sin del av arvet direkt, eller vänta med förmån till makan. Ni får ut er laglott ur den del av kvarlåtenskapen som är hänförlig till er mor efter att hon avlidit. Hoppas detta gav svar på er fråga! Ärvdabalken (ÄB) hittar ni http://lagen.nu/1958:637 Vänliga hälsningar,
Lotta KnappRådgivare
Hittade du inte det du sökte?