FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/01/2008

Särkullbarns arvsrätt

Hej! Jag och min man har ett gemensamt barn och han har även två barn i ett tidigare äktenskap. Vad händer med hus, båt, bil, fonder, kapital etc om han avlider före mig? Kan vi på något sätt skriva att hans barn ärver honom först när även jag avlidit? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tyvärr kan ni inte avtala eller skriva att hans två särkullbarn först ska ärva efter att även du avlidit. Särkullbarn har en arvsrätt som går före makens, i detta fall ditt anspråk. De har en rätt att åtminstone få ut sin laglott direkt när din man avlider. Laglotten är hälften av arvslotten enligt ärvdabalken 7kap 1§. Se. http://www.lagen.nu/1958:637. När din man avlider delas hans kvarlåtenskap upp i tre lika stora delar, varav den ena ska tillfalla ert gemensamma barn men detta sker först efter att även du avlidit. Dvs. denna del ärver du med fri förfoganderätt. Detta enligt ärvdabalken 3 kap 1 § och 2 §. se. http://www.lagen.nu/1958:637. Fri förfoganderätt innebär att du kan använda pengar och egendom på vilket sätt du vill utom att testamentera bort den. De övriga två delarna ska tillfalla din makes andra barn. Har din man inte skrivit testamente får de 2/3 av kvarlåtenskapen, men har han testamenterat sin egendom till ex vis dig har de endast rätt till hälften av det de annars hade haft rätt till, alltså får de då tillsammans 1/3 ur kvarlåtenskapen. Detta utgör alltså den sk laglotten och denna kan aldrig testamenteras bort. Till saken kan även tilläggas att särkullbarnen måste klandra testamentet och kräva jämkning för att få ut sin arvslott, detta sker alltså inte automatiskt. Detta framgår av ärvdabalken 7 kap 3 §. se http://www.lagen.nu/1958:637. I er situation kan din man, om han finner det lämpligt, testamentera all sin egendom så att den ska tillfalla dig vid hans bortgång. På så sätt kan hans två andra barn endast få ut sin laglott och dina möjligheter att behålla er egendom är större. Det finns även en annan möjlighet, nämligen att de två särkullbarnen självmant avstår sin arvsrätt till din förmån och får istället en efterarvsrätt i din kvarlåtenskap. Detta framgår av ärvdabalken 3 kap 1 § och 9 §. Se http://www.lagen.nu/1958:637. Detta avgör självklart de två barnen själva när situationen uppkommer och ni kan inte avtala om detta. Vidare kan det även vara intressant att veta att en efterlevande make alltid har rätt till fyra gånger gällande basbelopp (ca 160 000 kr) ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken. Denna rätt kallas basbeloppsregeln och denna går före både särkullbarns arvsrätt och övriga testamenten. Detta framgår av ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. Se http://www.lagen.nu/1958:637. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000