FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/02/2008

Gemensam bostad samboegendom?

Ett par vänner har brutit upp. Hon bor kvar i bostadsrätt med dottern, mannen har flyttat. Han köpte bostadsrätten när de blivit ett par för 16 år sedan, medan hon ännu bodde på annan ort - med avsikt att det skulle bli deras gemensamma hem. Han hävdar nu att lägenheten är enbart hans. Hur kan hon få rätt till halva lägenheten? Det finns troligen vittnen i släkten till att de var ett par innan han köpte lägenheten. De har även en fritidsbostad som de köpt för ca 10 år sedan, men den står skriven på honom.

Lawline svarar

Hej! Jag utgår från att dina vänner ej var gifta, och därför är det sambolagen som tillämpas i detta fall. När ett samboförhållande upphör sker bodelning enligt 8 § SamboL, så länge samborna ej avtalat om annat. Vid bodelning skall man fördela samboegendomen lika mellan de två parterna, med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag samboförhållandet upphörde. Frågan är då om bostadsrätten ska ses som samboegendom. Gemensam bostad är den bostad där samborna bor gemensamt (5 §). Om en av personerna köper en bostad till sig själv, och de två efter en tid bestämmer sig för att bli sambos, är denna bostad inte samboegendom. Men om personen i fråga köpt bostaden i syfte att den skall vara för gemensamt bruk för samborna räknas bostaden som samboegendom och skall därmed delas i bodelningen (3 §), så länge förvärvet av bostaden skett i nära anslutning till samboförhållandets inledande. I 16 § 2 st SamboL finns en bestämmelse som ger den bäst behövande parten rätt att få den gemensamma bostaden på sin lott i bodelningen. Den andra parten kompenseras då med att få motsvarande sin del av lägenhetens värde i annan form, exempelvis pengar. Denna bestämmelse aktualiseras ofta när den ena parten får vårdnad av barnen, då man anser att barnens bästa är att bo kvar i hemmet. Fritidsbostad som den ena parten köpt räknas inte som samboegendom (7 §). Man utgår från att ägaren är den vars namn står på lagfarten. Om båda parterna däremot har betalat för fritidsbostaden både vid förvärvet och löpande, finns möjlighet att den kan anses vara ägd av båda i lagen om Samäganderätt 1 §. Man måste då kunna visa att bostaden i realiteten ägs av båda, och inte bara av den som står på lagfarten. Sambolagen (SamboL) hittar du http://lagen.nu/2003:376 Lagen om samäganderätt hittar du http://lagen.nu/1904:48_s.1 Vänliga hälsningar,
Lotta KnappRådgivare
Hittade du inte det du sökte?