FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/01/2008

Mor- och farföräldrars umgängesrätt

har jag laglig rätt att träffa mina barnbarn 15 o 12 år idag. jag har inga drog eller alkohol problem är inte straffat heller

Lawline svarar

Hej, Idag har mor- och farföräldrar ingen rätt att föra talan om att få träffa sina barnbarn. Dock har en utvidgning av mor- och farföräldrars rättigheter i förhållande till barnbarnen skett de senaste åren. I 6 kap 15 a § 2 stycket föräldrabalken står det: På talan av socialnämnden får rätten besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan skall föras skall socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. Vidare fastslås i 6 kap 2a § att det är barnets bästa som skall stå i centrum. Mitt råd är därför till dig att vända dig till socialnämnden. Du kan tyvärr inte själv kräva och föra talan om umgänge, däremot så kan socialnämnden föra din talan. De senaste åren har domstolarna och de sociala myndigheterna insett vilken viktig roll mor- och farföräldrar kan spela för barnens utveckling och välfinnande. Läs mer i föräldrabalken: http://www.lagen.nu/1949:381 Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000