FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/01/2008

Sambos försörjningsplikt gentemot den andres barn

Hej! 1. har jag försörjningsplikt gentemot min sambos barn när de är boende hos oss? 2. Mina "saker" jag hade med mig i boet, tillhör de fortfarande mig vid separation?. Mvh Gisela

Lawline svarar

Hej! 7:5 Föräldrabalken stadgar att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet, är underhållsskyldig gentemot barnet. Då du inte är gift med din partner så gäller detta endast om ni har ett eget barn tillsammans. Regeln finns i syfte att alla barn i en och samma familj skall ha samma levnadsstandard. Som styvförälder har man dock endast en subsidiär skyldighet i förhållande till den bidragsskyldige biologiska föräldern. En primär skyldighet föreligger dock för styvföräldern om du och din sambo tjänar bra så att ett standardtillägg skall utgå, detta för att barnet skall få en likvärdig ekonomisk standard som sina föräldrar. Men har du och din sambo inte egna barn tillsammans så föreligger ingen försörjningsplikt från din sida. Vid en separation skall på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning. Dina saker tillhör fortfarande dig men din sambo kan ha rätt till hälften av den egendom du har som klassas som samboegendom, liksom du har rätt till hälften av hans samboegendom. Som samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag (exklusive bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk) om egendomen förvärvats för gemensam användning. Här är det avsikten vid tillfället för köpet som räknas. Har du förvärvat tillgångar innan sammanflyttningen och de inte förvärvades med avsikten att de skulle tillfalla erat gemensamma hem som kommer de inte att ingå i en eventuell framtida bodelning. Tillgångar som du ärvt, fått i gåva eller genom testamente med villkoret att det skall vara din enskilda utgör dock trots ovan sagda inte samboegendom. Även för sambor finns dessutom en möjlighet att avtala bort en framtida övertaganderätt, dvs. ett samboavtal kan upprättas (jämför äktenskapsförord). Mvh
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000