FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/02/2008

Särkullbarns arvsrätt

Arvsrätt Jag och min sambo, planerar att gifta oss, jag har två tidigare barn. Hur är arvsrätten för mina barn, dels om jag dör först och dels om min man dör först.

Lawline svarar

Hej! När en make/maka avlider så sker först alltid en bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika dem emellan. Den avlidnes kvarlåtenskap, dvs. 50 % av makarnas giftorättsgods och dennes eventuella enskilda egendom är det som sedan skall fördelas genom arv. Huvudregeln är att när en make går bort så ärver makan dennes hela kvarlåtenskap och tvärtom. En viktig skillnad föreligger om någon av makarna har särkullbarn, vilket du har, då har nämligen dessa barn rätt att få ut sin arvslott när deras förälder går bort. Men barnen kan även avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken och sedan få ut sin arvslott när denne avlider. Arvslottens storlek kan då ha ökat respektive minskat. Skulle du avlida först så kommer dina barn ha rätt att ärva din kvarlåtenskap med en gång. Kvarlåtenskapen delas lika mellan dina två barn och kallas för deras arvslott. Din make har då endast rätt till ett belopp som motsvarar 4xbasbeloppet, men endast om han inte redan har erhållit detta belopp vid bodelningen. Vill du att din man skall ha rätt till mer vid din eventuella bortgång så krävs det att du upprättar ett testamente till hans förmån. Finns ett testamente så har dina barn istället, efter att ha påkallat jämkning i testamentet, rätt att minst få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Skulle din man avlida först så kommer du att ärva hans kvarlåtenskap om han inte har några barn från tidigare förhållande och om inget testamente finns. Du ärver hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket betyder att du får göra vad du vill med egendomen förutom att testamentera bort den. När du sedan avlider skall hans del, vilken kan ha minskat respektive ökat, fördelas genom arv. Har han inga egna barn så kommer hans föräldrar i första hand att ärva och sedan hans syskon om dessa inte är i livet. Det finns fler berättigade arvingar men dina barn kommer inte att ärva honom. Allt detta kan som jag påpekat ovan ändras genom ett testamente. Dina barns arvsrätt efter dig påverkas inte om din man avlider först. Jag hoppas att du är nöjd med svaret. Vänliga hälsningar
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000