FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/01/2008

Bostad som är makes enskilda egendom

Jag gifte mig 2001. Jag blev tvingad att skriva på äktenskapsförord av min man eftersom han hade köpt detta hus 1982. Så detta innebär att det är hans enskilda egendom och även testamentet har har han fånskrivet mig detta går till barnen. om han skulle avlida vad händer då, vi har 3 minderåriga barn. vad innebär giftorättsgods?

Lawline svarar

Hej! Giftorättsgods är den del av makars egendom som skall ingå i bodelning (ÄktB 10:1). Det som inte ingår i bodelning är enskild egendom, dvs. det som endast den ena maken äger på grund av exempelvis äktenskapsförord som säger att viss egendom skall vara enskild (ÄktB 7:1). Om din man skulle avlida skulle enligt arvsrättens regler hans kvarlåtenskap (hans enskilda egendom samt hans del av giftorättsgodset) tillfalla barnen. Däremot får barnen sin arvsrätt uppskjuten till din död, du får alltså din makes egendom med fri förfoganderätt. Era barn får inte ärva något förrän efter din död (ÄB 3:2 1st). Du nämner att din make har frånskrivit dig huset i sitt testamente till förmån för barnen. Testatorns vilja går före de allmänna arvsreglerna som huvudregel. Om din man har skrivit i testamentet att huset skall tillfalla barnen och inte dig, är det så det blir. Eventuellt kan den så kallade basbeloppsregeln hjälpa dig (ÄB 3:1 2st). Basbeloppsregeln ger dig som efterlevande maka rätt till fyra gånger basbeloppet (4*41 100) så långt kvarlåtenskapen räcker. Detta innefattar även vad du har som enskild egendom samt det giftorättgods du fick vid bodelningen. Eftersom huset är särskilt testamenterat till barnen går det dock ej att ta dessa fyra basbelopp i form av huset så länge det finns annan egendom. Att barnen är minderåriga hindrar inte deras rätt till arv. De ska bli tillförordnade en god man som beaktar deras rätt i dödsboet (FB 11:2 1st). Är man under 18 år får man inte heller råda över sin egen egendom (FB 9:1). Är testamentet villkorat och säger att den underårige själv skall få råda över egendomen gäller det (FB 9:4). Annars tas egendomen om hand av en förmyndare (förälder som huvudregel, se FB 10 kap). Äktenskapsbalken (ÄktB) hittar du http://lagen.nu/1987:230 Ärvdabalken (ÄB) hittar du http://lagen.nu/1958:637 Föräldrabalken (FB) hittar du http://lagen.nu/1949:381 Vänlig hälsning,
Lotta KnappRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”