FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/01/2008

Verkställighet av arvsskifte

Hur går man tillväga för att verkställa arvsskiftet, då änkan vägrar att skriva under och godkänna så att utbetalning kan ske till särkullbarnen?

Lawline svarar

Hej! En arvsskifteshandling skall skrivas under av dödsbodelägarna (se http://lagen.nu/1958:637#K23 i ärvdabalken 23:4). Om de inte kan komma överens kan någon av dem hos tingsrätt ansöka om förordnande av skiftesman (23:5 ÄB). Skiftesmannens ersättning och arvode betalas av dödsboet. Han skall söka uppnå en överenskommelse mellan delägarna ( se 23:5 ÄB med hänvisning till 17:6 äktenskapsbalken). Om han ej lyckas med detta kan han, enligt det senare lagrummet (se http://lagen.nu/1987:230#K17P6 ), själv besluta i tvistiga frågor och verkställa arvsskiftet. Arvsskifteshandlingen skall delges delägarna (17:8 ÄktB). Om det inte klandras inom 4 veckor från delgivningen förlorar man sin rätt att föra talan mot det. Vänligen,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?