FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/01/2008

Samboavtal

Regleras i sambolagen även parternas övriga ekonomiska tillgångar som de har när samboavtalet skrivs, exvis aktier, fonder, pensionsfonder, likvida medel?

Lawline svarar

Hej, Sambors ekonomiska mellanhavanden regleras i Sambolagen (se http://www.lagen.nu/2003:376) Enligt 8 § skall då ett samboförhållande upphör bodelning ske (under föursättning att samborna inte gifter sig) vilket innebär att samboegendomen delas upp. Samboegendomen utgörs enl. 3 § av sambornas gemensamma bostad och bohag om denna förvärvats för gemensam användning (se dock undantag i 4 och 9 §§) Aktier m.m som förvärvats tidigare kommer därför ej att ingå in en eventuell bodelning och behöver därför ej heller regleras i samboavtalet (9 §) Dock finns det speciella regler när det gäller den gemensamma bostaden vilket framgår av 22 §. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000