FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/01/2008

Bodelning och jämkning

hejsan kan du svara på en fråga till min sons studier i rättskunskap. Nämn en anledning till att bodelning sker under bestående äktenskap. och nämn två skäl till att jämkning kan ske vid bodelning. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, En bodelning kan ske under bestående äktenskap till exempel på grund av att makarna vill förverkliga giftorätten i varandras egendom och därmed omreglera äganderättsförhållandena mellan sig. Det kan även vara ett medel att, innan den förmögnare maken ger sig in i en verksamhet som medför ekonomiska risker, överföra en del av hans eller hennes giftorättsgods till den andra maken (se http://www.lagen.nu/1987:230#K9 ) Jämkning vid bodelning regleras i ÄktB 12 kap, se http://www.lagen.nu/1987:230#K12 . Några exempel på när jämkning kan ske är till exempel skevdelningsregeln i 1 § som innebär att det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken. Ett ytterligare exempel är jämkning av äktenskapsförord i 3 §, som stadgar att jämkning kan ske om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till sitt innehåll omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Jämför gärna med 36§ Avtalslagen i detta avseende. Vänligen,
Gabriel WestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000