FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/01/2008

Lagen om abort före 1974

hur var lagen om abort före 1974?

Lawline svarar

Hej!År 1938 kom Sveriges första lag som tillät aborter. Denna var dock mycket begränsad. Abort medgavs endast om kvinnan var för sjuk för att klara en graviditet, om hon hade blivit gravid efter en våldtäkt eller om hon bar på en allvarlig ärftlig sjukdom. Undersökningar har i efterhand visat att över hälften av de kvinnor som nekades abort valde att genomföra en illegal abort. Många osäkra aborter gjordes och komplikationer uppkom.

Under 1940-1960 tilläts fler aborter och de tidigare hårda kraven mildrades. Fortfarande förekom dock många illegala aborter och detta blev mer och mer uppmärksammat. Detta gjorde att politikerna tillsatte en utredning om den svenska abortlagen. Under utredningstiden på 60-talet ändrades sjukvårdens praxis och efter hand fick de flesta som ansökte sin abort beviljad i Sverige. Synen på abort och sexualitet blev mer liberal. Det faktum att de flesta ansökningarna beviljades urholkade den befintliga lagen och ledde efter 10-års utredning till att riksdagen antog en ny abortlag 1975 (1974:595).

Denna lagen har vi kvar idag och den innebär att kvinnan bestämmer helt själv över sina abortmöjligheter, om än vissa begränsningar gällande vilken vecka aborten får utföras i.


Hoppas du är nöjd med svaret!Med vänlig hälsning

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000