FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/01/2008

gemensam bostad utgör samboegendom

Min sambo o jag äger ett hus som köpts för gemensamt boende, inköpt sept. 2006. Lika ägarandel. Vi lade in olika kontantinsatser 300 000 + 50 000, jag alltså en sjundedel. Min sambo fick ta skuld med i boet 50 000 för bil, jag hade betalat mina, därför lägre kontantinsats. Vi har inte skrivit att vi ska fördela pengarna olika vid en försäljning. Inget avtal upprättat. Nu har han flyttat och huset kommer att säljas med förlust. Vi kommer att få ca 240 000 efter mäklarkostnader. Är det sant att jag inte har rätt till en krona? En sjundedel hade väl varit moraliskt riktigt. Min sambo (som är juridikutbildad) säger att han driver civilrättsprocess mot mig om jag begär bodelning.

Lawline svarar

Hej ! Till att börja med kan sägas att sambolagen är den lag som reglerar fördelningen av egendom då ett samboförhållande upphör. Enligt sambolagen skall all samboegendom delas lika mellan samborna genom bodelning, 2 § sambolagen. Detta förutsatt att ni tidigare inte avtalat om att sambolagens regler inte skall gälla. Sambolagen är nämligen dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort, 9 § sambolagen. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Med gemensam bostad menas att bostaden skall ha varit införskaffad för gemensamt bruk. Ni skall alltså då ni köpte huset ha haft för avsikt att använda det som ert gemensamma hem. Är så fallet skall bostaden betraktas som samboegendom och således ingå i bodelning. Notera dock att de eventuella skulder som härrör sig till huset skall täckas innan själva delningen görs. I övrigt kan också tilläggas att gemensamt bohag utgörs av inre lösöre i hemmet så som möbler, hushållsmaskiner etc. Även bohaget skall ha varit införskaffat för gemensamt bruk för att betraktas som samboegendom. Sådant som inte är att betrakta som samboegendom är exempelvis bilar, båtar, fritidshus etc. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 § 2 st sambolagen. Med vänliga hälsningar,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000