FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/01/2008

Underhållsskyldighet mellan makar

Hej, min sambo (sedan 2 juni 2007) ligeg i skilsmässa efter ett 26 års äktenskap. De har en gemensam dotter på 20 år som flytatt till eget. Gamla exfrun har fått tagit över hus hans hus på ca 1 miljon i värde, alla hans saker har han ej hämtat (orkar inte, lämnar dessa också till henne). Hans maskiner som egentligen tillhör hans firma (dom har haft bodelning och hon fick huset och han firman). Kan hon som räknas som "miljonär" begära underhåll av honom? Hon har varit hemmafru, är 56 år och ingen utblidning. hon har heller aldrig haft inkomst. han har däremot betalt för hennes 4 andra barn, köpt hus åt dom och betalt alla gemensamma räkningar, även hennes privata skulder. Kan hon då begära underhåll till henne och hennes dotter? Och i så fall hur länge och hur mycket? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln är enligt äktenskapsbalken 6 kap 7§ att var och en svarar för sitt underhåll efter äktenskapsskillnad, se http://www.lagen.nu/1987:230 . Det finns dock vissa undantag från huvudregeln. Enligt samma paragrafs andra stycke kan den ena maken bli underhållsskyldig under en övergångsperiod om den andra maken har ett behov av underhåll och det kan anses skäligt med hänsyn till den först nämnda makens förmåga. Övergångsperioden är enligt förarbetena max 4 år. Vidare stadgas i paragrafens tredje stycke att om ett äktenskap har varit långvarigt (ca 20 år) och den ena maken har svårigheter att försörja sig själv eller det finns andra synnerliga skäl kan den andra maken bli underhållsskyldig utan tidsbegränsning. Ett exempel på ” synnerliga skäl” är att den ena maken varit ”hemmamake” och tagit hand om hem och familj så att den andra maken kunnat nå framgångar genom förvärvsarbete. Det ska dock finnas kausalitet, det vill säga ett samband, mellan äktenskapet och det den bristande försörjningsförmågan, se rättsfallet NJA 1998 s 238. Dessutom kan den make som begär underhåll inte förvänta sig att leva på samma ekonomiska nivå efter äktenskapet som under det. Enligt förarbetena till lagen ska man vidare vara restriktiv med att bestämma underhållsbidrag för en längre tid. Om er sambo skulle bli underhållsskyldig går det inte att fastställa till vilket belopp utifrån de uppgifter som finns i frågan. Det avgörande är hans före detta frus behov och hans förmåga. Vad gäller underhållsskyldighet till barn gäller enligt föräldrabalken 7 kap 1§ som huvudregel att underhållsskyldigheten gäller fram till dess barnet fyllt 18 år, se http://www.lagen.nu/1949:381 . Undantagsvis kan barn som fortfarande går i skola få underhåll, dock längst till dess barnet fyllt 21 år. Det troliga är således att er sambo inte kommer att bli underhållsskyldig för sin dotter. Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?