FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/01/2008

Efterarv när det finns särkullbarn?

Hur ska arvet fördelas? Min mor och far var gifta och hade fyra gemensamma barn. Min mor hade också ett särkullbarn. När min far avled så ärvde min mor honom. Nu undrar jag hur arvet efter min mor ska fördelas. Ska hennes fem barn dela lika eller ska den del som hon ärvde efter vår far delas på oss fyra gemensamma barn?

Lawline svarar

Ert halvsyskon på er mors sida har ingen arvsrätt efter er far. hans arvslott ska delas av er fyra helsyskon. Reglerna om detta finns i ärvdabalken som du hittar http://lagen.nu/1958:637, och de specifika reglerna för den här situationen finns i dess 3 kap. När er far dog gjordes en bodelning och hans arvslott tillföll er mor i enlighet med 3 kap 1 § Denna arvslott utgjorde då en viss procentsats av er mors totala förmögenhet och det är denna kvotdel som avgör hur mycket ni får ut efter er far. Denna kvotdel ska då först undantas och delas lika mellan er helsyskon (3 kap 2 §). När detta är gjort ska er mors arv delas lika mellan alla fem syskonen. På så sätt har endast ni helsyskon fått del av arvet efter er far. Med vänlig hälsning
Daniel PrawitzRådgivare