FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/01/2008

Jämkning vid bodelning

Har en fråga: Om ett par som gifte sig den 8/8 2007 men förblir särbor och har inga gemensamma barn bestämmer sig för att skilja sig den 9/12 2007. Pappret är däremot inte inskickat ännu, för det är svårt att få den ena parten att skriva under, troligen pga att den parten tror sig kunna få ekonomisk vinning på att vänta. Dock samme partner (fru) som både träffat en ny och föreslog skilsmässa. Mannen äger ett jordbruk och lite mer. Har frun rätt till något av makens ägodelar eller bohag? De har som sagt haft separat boende hela tiden.

Lawline svarar

Hej! När två personer gifter sig blir deras egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom pga exemeplvis äktenskapsförord m.m. Detta framgår av 7 kap. äktenskapsbalken (som ni hittar www.lagen.nu/1987:230). Vid en skilsmässa ska bodelning ske och i denna ska makarnas giftorättsgods ingå. Värdet av giftorättsgodset läggs samman och delas lika mellan makarna. Det finns dock en möjlighet till jämkning vid bodelning. Då tar man främst hänsyn till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. En jämkning innebär att ena maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. I ert fall har ni varit gifta mycket kort tid (4 månader) så det är mycket möjligt att du kan få till stånd en jämkning vid er bodelning. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?