FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/12/2007

Försörjningsplikt mellan sambor

Hur är det med försörjningsplikt när man är sambos ? Är man skyldig att betala mat, uppehälle, tandläkarkostnader etc åt sin partner ?

Lawline svarar

Hej! Nej, det finns ingen allmän underhållsplikt mellan sambor på samma sätt som mellan äkta makar. Var och en svarar för sina egna skulder och den ena parten kan inte bli återbetalningsskyldig för den andra sambons lån, såvitt det inte kan anses som att båda tagit lånet tillsammans. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare